Σύνοδος για την ενεργειακή ασφάλεια στην Κύπρο

-267


Το θέμα της προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών απασχόλησε την σύνοδο της ομάδας PCEI (Protection of Critical Energy Infrastructure), που έγινε στην Κύπρο.

Η Σύνοδος φιλοξενήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στη Λεμεσό, με τη συμμετοχή εκπροσωπών από την Ελλάδα, την Κύπρο και το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σκοπός της Συνόδου ήταν η χαρτογράφηση των βασικών απειλών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, η αναγνώριση των ελλείψεων, αλλά και ο προσδιορισμός της βέλτιστης πρακτικής για την διασφάλιση της προστασίας των υποδομών και την ενεργειακή τους αυτονομία.

Τα συμπεράσματα της Συνόδου θα αποτελέσουν τη βάση της πρωτοβουλίας που έχουν αναλάβει το ελληνικό και κυπριακό Υπουργείο Άμυνας, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, με στόχο τη διαμόρφωση μιας πολιτικής της ΕΕ για την ενίσχυση της προστασίας των κρισίμων ενεργειακών υποδομών στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας.

Στην ομάδα εμπειρογνωμόνων συμμετέχουν, εκτός από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

bookmark icon